Velkommen til Psyklex

Her på siden kan du lære mere om de enkelte psykiske sygdomme i det internationale klassificeringssystem, ICD-10, relatere dem til betegnelserne i det amerikanske, DSM-IV-TR, samt bruge siden til oversættelse af psykiske lidelser mellem dansk, latin og engelsk.